จำนวนวันที่ลงโฆษณา

/**
* banner1 หมดวันที่5
* banner2 หมดวันที่29
* banner3 หมดวันที่30
*/