โชว์ความใหญ่ของใข่หรือกระเจี๊ยวให้สาวดูว่ามันใหญ่แค่ไหน